TRANSPORTPLAN

Både av miljøhensyn og begrenset med parkeringsplass i Høgegga, er det lagt opp til heisbasert transport som viktigste transportmåte til og fra Høgegga.

HEISBASERT TILKOMST TIL HØGEGGA:
Følgende heiser som gjør det mulig å komme seg til Høgegga fra både Turistsenteret og Fageråsen åpner 1 time før besiktigelse hver dag og returheiser fra Høgegga er åpen til etter at alle renn er ferdig:
• Fra Fageråsen: Heis F7 og det går også et enkelt rullebånd.
• Fra Turistsenteret: Heis T7

PARKERING:

Fra og med onsdag 22. mars er det kun kjøretøy med gyldig parkeringsbevis som får kjøre inn til Høgegga. Alle andre kjøretøy blir bedt om å returnere rett etter innkjøringen mot Høgegga der det vil stå parkeringsvakt. Vi ber alle om å respektere dette da vi må ha fri ferdsel for ambulanse, varetransport, buss og brøyting for å kunne avvikle arrangementet.
Fra onsdag-fredag vil biler uten parkeringsbevis kunne parkere på Trysil-Knut’s arena og det vil gå busser derfra til Høgegga (se kart og info om buss under)
Lørdag og søndag vil biler uten parkeringsbevis kunne parkere på Trysil Videregående skole (foran skolen – ikke bak) og det vil gå busser derfra til Høgegga (se kart og info om buss under)
Ingen får parkere på nedre området ved pumpehuset. Se merket området på arenakart for parkeringsplass
Parkeringsbevis vil bi tilgjengelig på rennkontoret. Følgende kjøretøy vil få utdelt parkeringsbevis:

• Skigymnasbusser
• Skiforbundsbusser (nasjonale team Norge + utlandet)
• NRK
• Presse (begrenset antall)
• Arrangør (begrenset antall)
• Sponsor/VIP (begrenset antall)

BUSS-TRANSPORT:

Bussene er gratis med unntak av nattbusser fra sentrum fredag 24/3 og lørdag 25/3. De koster 100,- som betales med VIPPS ved ombordstigning

Lørdag 25/3:

Parkering på skolen må kun skje på skolens forside.

Avgang fra Fageråsen MRT til sentrum: 17:30
Retur fra Sentrum til Fageråsen MRT: 19:30
Nattbuss (kr. 100 via VIPPS) kjører følgende rute fra sentrum: Sentrum/Trysil hotell, turistsenteret – Hovi – Skihytta- Fageråsen høyfjellssenter: 23:00, 24:00 og 01:00

Søndag 25/3:
Avgang fra Trysil Videregående Skole: 2 stk 17-setere kjører skyttel fra 06:15 og til rennet er ferdig
Retur fra Høgegga: 2 stk 17-setere kjører skyttel fra 06:30 og til rennet er ferdig

Vi minner ellers om rutebuss i Trysil, som kjører fredagsruter også på torsdag og lørdag.

Klikk her for å se hele tabellen.

Kart over parkering i forbindelse med busstransport