Bærekraftsmål for NM  i Alpint 2023


Miljø og bærekraft er et av fokusområdene i planleggingen og gjennomføringen av årets NM alpint i Trysil. Klimaendringer er en trussel mot fremtidige vinteridretter og dets konkurranser og andre arrangementer som stimuler til fysisk aktivitet.
Tanken med bærekraftplanen er å minimere NM alpint 2023s miljøpåvirkning at arrangementet tar del i arbeidet for å redusere de samfunnsmessige konsekvensene og gjennomføre et så klima nøytralt arrangement som mulig.
Trysil IL s arrangement NM alpint 2023, 20.-26. mars har satt seg som mål om å opparbeide en tydelig bærekrafts profil med en egen bærekraftstrategi. I tillegg har NIF, Norges idrettsforbund og Norges skiforbund egne retningslinjer og rammevilkår som skal etterleves. Bærekraft blir etter hvert innarbeidet i øvrige interne styringsdokumenter i Trysil IL, og alle underliggende idrettsgrener.
Bærekraftstrategien bygger blant annet på de internasjonalt anerkjente prinsippene i FNs Global Compact, som er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar, og flere andre internasjonale rammeverk.

Organisasjon
Det er en transparent arrangørgruppe som består av følgende Lag, foreninger, grupperinger, bidragsytere og individer:
Hovedarrangør og til like ansvarlig arrangør er Trysil IL, andre bidragsytere er Snowteam Trysil, TRC, Tryvis, Destinasjon Trysil, Trysil kommune, SkiStar Trysil og NSF.
Historikk
Trysil IL, tidligere hetende Trysilgutten IL, ble stiftet 20. mai 1861 som Trysil Skytte- og Skiløberforening, er verdens eldste skiklubb. På 1870-tallet trakk skytterne seg ut av klubben og stiftet Trysilfjeld Skytterlag. Det gjenstående idrettslaget skiftet da navn til Trysil Skiklub. Men nye idretter kom til og i 1890 skjedde et nytt navneskifte til Trysil Idrætsforening, og i1912 ble navnet Trysil Turn- og Idrætslag etter at også turn inngikk i idrettslaget. Navnet Trysilgutten kom til i 1940. Dette ble etter senere endret til Trysil IL i 2021.
Arrangørens engasjement for bærekraft, miljø og samfunn
Trysil IL er først og fremst gjennom hele sin 162-årige eksistens har idrettslaget hatt en viktig rolle som lokal idrettsaktør med ambisjon om å være og skape gode idrettsforebilder og fysisk aktivitet for lagets medlemmer og den lokale befolkningen.


Hovedmål for å få en tydelig bærekraftprofil:

1) Gjennomføre et bærekraftig vintersportarrangement og inspirere andre arrangører til å gjøre det samme og å få alle i arrangørstaben til å være gode miljøambassadører.

2) Idrettsarrangementet NM Alpint 2023 skal ha en miljøvennlig profil og gjennomføring.
• Streve etter at arrangementet bør være klimanøytralt.
• Arrangementet skal ha en gjennomtenkt miljøplan som beskriver arrangementets miljøarbeid.
• At arrangøren i størst mulig grad skal legge til rette for, og informere om kollektivtransport,
Samkjøring og heis-basert transport
• Alle arrangementer skal legge til rette for kildesortering av avfall, samt oppmuntre til innkjøp av miljøvennlige varer, utstyr og tjenester.